Inflatie - homepage voor actuele en historische inflatiecijfers per land
English - current inflation by country Nederlands - actuele inflatie per land Deutsch - aktuelle Inflation pro Land Français - taux d'inflation actuel par pays Italiano - inflazione attuale e storica per paese Español - inflación actual e histórica por país Português - inflação actual por país

Informatie over de geharmoniseerde consumentenprijsindex

Geharmoniseerde consumentenprijsindex - Op deze pagina vindt u uitgebreide achtergrondinformatie over de prijsindex en de geharmoniseerde consumentenprijsindex.

Prijsindex

De prijsindex is een graadmeter voor de inflatie (klik hier voor achtergrondinformatie over inflatie). De prijsontwikkeling pakket goederen en diensten vormt de basis voor de index. De index wordt berekend ten opzichte van een basisjaar (index = 100). Het indexcijfer voor het controlejaar wordt berekend door de prijs van het controlejaar te delen door de prijs in het basisjaar en de uitkomst te vermenigvuldigen met 100.

Geharmoniseerde consumentenprijsindex

Om de inflatie in landen behorend tot de Europese Unie onderling te kunnen vergelijken wordt door Eurostat de geharmoniseerde consumentenprijsindex (HICP, harmonised index of consumer prices) gepubliceerd in samenwerking met de nationale statistische bureaus. De HICP vertegenwoordigt een voor de Eurozone representatief ‘mandje’ van goederen en diensten. In het mandje zitten goederen als voedingsmiddelen, kranten, benzine, kleding, computers en wasmachines en diensten als de kapper, verzekeringen en de huur.
Naast HICP's voor de landen wordt er ook een HICP voor de Eurozone gepubliceerd. De Eurozone HICP is een gewogen gemiddelde van de HICP's van de landen die de Euro voeren.

De ECB streeft ernaar de inflatie rondom een niveau van 2% te houden op de middellange termijn. Voor de actuele geharmoniseerde inflatie per land (inflatie op basis van de HICP) of voor de historische geharmoniseerde inflatie per land kunt u gebruiken maken van de links. Het belangrijkste middel dat de ECB in kan zetten om de ontwikkeling van de inflatie te sturen is het korte termijn rente tarief, Eonia (European Overnight Index Average) genaamd. Voor meer informatie over de ontwikkeling van de actuele en historische Eonia rente, klik hier.

Naast de geharmoniseerde consumentenprijsindex wordt ook de consumentenprijsindex gebruikt. Voor meer informatie over de consumentenprijsindex (CPI), klik dan hier

Verschil tussen de CPI en HICP

Waar de HICP wordt berekend volgens gestandaardiseerde EU-richtlijnen wordt de CPI berekend volgens nationale richtlijnen. Doordat er grote verschillen bestaan in de wijze waarop de nationale consumentenprijsindex wordt berekend is het moeilijk om de CPI's van verschillende landen met elkaar te vergelijken. Omdat in geval van de HICP de richtlijnen voor de berekening van de prijsindex identiek zijn, zijn de geharmoniseerde consumentenprijsindexen en daarmee ook de inflatie goed te vergelijken.
Deze website toont achtergrondinformatie over inflatie en de actuele en historische inflatie voor diverse landen. Om deze informatie te kunnen tonen, maken we gebruik van diverse bronnen die wij betrouwbaar achten. Indien u op zoek bent naar meer informatie of onze disclaimer, klik dan hier.

Actuele inflatie in
Inflatie per land - snelkoppelingen
Inflatie België Inflatie Japan
Inflatie Brazilië Inflatie Mexico
Inflatie Canada Inflatie Nederland
Inflatie China Inflatie Polen
Inflatie Duitsland Inflatie Rusland
Inflatie Frankrijk Inflatie Spanje
Inflatie Groot-Brittanië Inflatie Turkije
Inflatie India Inflatie Verenigde Staten
Inflatie Indonesie Inflatie Zuid-Afrika
Inflatie Italie Inflatie Zweden
Actuele inflatie per land - CPI inflatie
Actuele geharmoniseerde inflatie per land - HICP inflatie
Achtergrondinformatie over inflatie