Inflatie - homepage voor actuele en historische inflatiecijfers per land
English - current inflation by country Nederlands - actuele inflatie per land Deutsch - aktuelle Inflation pro Land Français - taux d'inflation actuel par pays Italiano - inflazione attuale e storica per paese Español - inflación actual e histórica por país Português - inflação actual por país

Achtergrondinformatie over de consumentenprijsindex

Consumentenprijsindex - Op deze pagina vindt u uitgebreide achtergrondinformatie over de prijsindex en de consumentenprijsindex.

Prijsindex

De prijsindex is een graadmeter voor de inflatie (klik hier voor achtergrondinformatie over inflatie). De basis voor de index wordt gevormd door een pakket goederen en diensten waarvan de prijsontwikkeling wordt bijgehouden. De index wordt berekend ten opzichte van het basisjaar. Voor het basisjaar geldt dat de index 100 is. Het indexcijfer voor een jaar (controlejaar) wordt berekend door de prijs (of de gemiddelde prijs) van het controlejaar te delen door de prijs (of de gemiddelde prijs) in het basisjaar en dat getal te vermenigvuldigen met 100.

Consumentenprijsindex

De consumentenprijsindex, of CPI, geeft de verandering in de tijd aan ten aanzien van het prijsniveau van door consumenten gekochte goederen en diensten. Het is een indicator waarmee de ontwikkeling van het gemiddelde prijsniveau kan worden gevolgd. De basis voor de consumentenprijsindex wordt gevormd door de prijzen van een voor een nationale economie representatief mandje van goederen en diensten. In het mandje zitten onder andere voedingsmiddelen, duurzame consumptiegoederen, huur, school en collegegeld, energiekosten, onroerendzaakbelasting en motorrijtuigenbelasting. Om tot de CPI te komen worden de actuele prijzen vervolgens met behulp van wegingsfactoren, ofwel het gewicht dat wordt toegekend aan de onderdelen van het mandje, vermenigvuldigd. Aangezien elk land zijn eigen mandje van goederen en diensten en wegingsfactoren bepaalt is er geen sprake van uniformiteit. Dit maakt het vergelijken van inflatiecijfers lastig. Dat is dan ook de reden dat de Europese Unie gebruik maakt van geharmoniseerde prijsindices. Bent u geïnteresseerd in informatie over de geharmoniseerde consumentenprijsindex (HICP), klik dan hier.
Meestal wordt de consumentenprijsindex jaarlijks bepaald. In sommige landen berekend men echter ook een CPI per kwartaal. De CPI wordt bijgehouden door de nationale statistische bureaus en is de belangrijkste indicator voor de inflatie in de meeste landen. Voor de actuele inflatie per land of voor de historische inflatie per land kunt u gebruiken maken van de links.

Met behulp van de consumentenprijsindex kan de inflatie worden berekend. De hoogte van de inflatie wordt namelijk bepaald door de procentuele stijging van de CPI in een bepaalde periode af te zetten tegen de hoogte van de CPI in de eraan voorafgaande periode. In veel gevallen wordt de CPI gebruikt om te bepalen in welke mate lonen (salarissen) en pensioenen dienen te worden aangepast.
Deze website toont achtergrondinformatie over inflatie en de actuele en historische inflatie voor diverse landen. Om deze informatie te kunnen tonen, maken we gebruik van diverse bronnen die wij betrouwbaar achten. Indien u op zoek bent naar meer informatie of onze disclaimer, klik dan hier.

Actuele inflatie in
Inflatie per land - snelkoppelingen
Inflatie België Inflatie Japan
Inflatie Brazilië Inflatie Mexico
Inflatie Canada Inflatie Nederland
Inflatie China Inflatie Polen
Inflatie Duitsland Inflatie Rusland
Inflatie Frankrijk Inflatie Spanje
Inflatie Groot-Brittanië Inflatie Turkije
Inflatie India Inflatie Verenigde Staten
Inflatie Indonesie Inflatie Zuid-Afrika
Inflatie Italie Inflatie Zweden
Actuele inflatie per land - CPI inflatie
Actuele geharmoniseerde inflatie per land - HICP inflatie
Achtergrondinformatie over inflatie